תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה עלולה לגרום לכם להיות מעט מבולבלים. במאמר תמצאו טיפים שיעזרו לכם לדעת כיצד עליכם לפעול ויעשו לכם מעט סדר בבלבול.

תאונות דרכים לעתים קרובות מתרחשות במסגרת העבודה. בין שאתם סוכני שטח, מורי נהיגה, שליחים, נהגי מוניות או נציגי שירות, הנסיעה בדרכים מגדילה את הסיכוי שלכם להיות מעורבים בתאונת דרכים. אך לא רק מי שעובד בדרכים עלול להיקלע לתאונת עבודה.

תאונת דרכים שמוגדרת כתאונת עבודה, כוללת גם את מי שהיה מעורב בתאונה בדרכו לעבודה או בחזרה ממנה הביתה, גם במקרה שעצר לשתות קפה בדרך.

למי עליכם לפנות אם הייתם מעורבים בתאונת דרכים שהיא תאונת עבודה?

תאונת דרכים שמוגדרת כתאונת עבודה מאפשרת לכם לפנות ל- 2 גורמים:ה

1. עליכם לפנות למוסד לביטוח לאומי לצורך תביעת דמי הפגיעה המגיעים לכם על פי חוק וקביעת אחוזי הנכות שנגרמו לכם בעקבות התאונה.

2. פרט לביטוח הלאומי, עליכם לתבוע על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת"ד) את חברת הביטוח במסגרת ביטוח החובה בבית המשפט.

חשוב לדעת- הפנייה לביטוח לאומי ולבית המשפט אינן סותרות או שוללות זו את זו, אלא משלימות האחת את השנייה. אך הבחירה למי תפנו קודם טומנת בחובה השלכות שמשפיעות על רבדים שונים, ביניהם ההליך המשפטי, ההיבט הראייתי וגודל הפיצויים שמגיע לכם.

למי לפנות קודם?

ראשית יש ליידע את המעסיק על מנת להימנע מבעיות בהחתמת הטפסים הרלוונטיים בביטוח לאומי, שקשורים לתאונת העבודה.

מכיוון שאחוזי הנכות שייקבעו לכם על ידי המוסד לביטוח לאומי יחייבו אתכם בהמשך הדרך בתביעה שתגישו במסגרת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, חשוב לשקול היטב האם כדאי לפנות קודם למוסד לביטוח לאומי או לבית המשפט עם תביעה במסגרת חוק הפיצויים.

מה משמעות הדבר?

משמעות הדבר היא, שאם לצורך העניין, המוסד לביטוח לאומי יקבע שמגיעים לכם 10% נכות בלבד, חברת הביטוח תעניק לכם פיצויים על בסיס החלטה זו בלבד.

לעומת זאת, במידה ותבחרו לתבוע קודם את חברת הביטוח, בית המשפט ימנה מומחה מטעמו שיקבע את דרגת הנכות שלכם כתוצאה מהנזקים שנגרמו לכם מהתאונה שנידונה.

גם אם ייקבעו לכם בינתיים אחוזי נכות במסגרת התביעה במוסד לביטוח לאומי, בית המשפט יתייחס אך ורק לקביעת המומחה שהציב מטעמו, ואחוזי הנכות שייקבעו על פי החלטת המוסד לביטוח לאומי לא ייחשבו כלל.

חשוב לדעת- באם עוד לא נקבעו לכם אחוזי נכות מטעם המוסד לביטוח לאומי, מוטלת עליכם החובה להציג את החלטת המומחה מטעם בית המשפט לכשהנושא יידון בעתיד מכוח עיקרון תום הלב.

להבדיל מבית המשפט שמחויב לקבל את החלטת המוסד לביטוח לאומי באשר לדרגת הנכות שקבע, העיקרון אינו עובד באופן דו- סטרי, והמוסד לביטוח לאומי אינו מחויב לקבל את החלטת בית המשפט.

עם זאת, במקרים בהם הנכות ושיעור הנכות ברורים ואינם מוטלים בספק, מומלץ לפנות תחילה אל המוסד לביטוח לאומי.

ניתן לשנות את קביעת המומחה בבית המשפט

הבדל נוסף שכדאי להתייחס אליו הוא, שניתן לחקור את המומחה שמינה בית המשפט ולערער על החלטתו. במידה ובית המשפט ישתכנע, ייתכן שייקבעו אחוזי נכות גבוהים יותר.

לעומת זאת, במוסד לביטוח לאומי לא ניתן לשנות את החלטת הוועדה הרפואית. אמנם ניתן להגיש ערעור, אך חשוב לקחת בחשבון שהליכים מסוג זה אורכים זמן. כמו כן, לא ניתן לחקור את מומחי הוועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי, כך שקביעתם בתחום בית המשפט נשארת סופית.

יש לעניין זה משמעות טקטית- כשהנכות אינה מוטלת בספק ושיעוריה ברורים כדאי לפנות תחילה למוסד לביטוח לאומי, מכיוון שהחלטתו תהיה חד- משמעית ולא תדרוש מקצה שיפורים במהלך המשפט. אך כשאחוזי הנכות אינם ברורים או כאשר מדובר במקרה מורכב שאינו חד- משמעי, כדאי לשקול תחילה את הפנייה לבית המשפט, ורק אחר כך למוסד לביטוח לאומי.

מתי לחברת הביטוח יש השפעה על החלטת בית המשפט?

מכיוון שקביעתו של המוסד לביטוח לאומי הנה סופית ולא ניתנת לשינוי, משקבע המוסד לביטוח לאומי את אחוזי הנכות של התובע, חברת הביטוח לא יכולה לעשות דבר שישנה קביעה זו.

אף על פי שחברת הביטוח אינה רשאית לחקור את רופאי הוועדה של המוסד לביטוח לאומי, באפשרותה להגיש בקשה להצגת ראיות שסותרות את קביעתם. במקרה שחברת הביטוח מצליחה להציג ראיות אלו ומשכנעת את בית המשפט באמיתות הדברים, בית המשפט ימנה מומחה חלופי לבדיקת התובע וקביעת אחוזי הנכות שלו מחדש. במרבית המקרים חברות הביטוח לא מצליחות לשכנע את בית המשפט להעניק להן היתר מסוג זה.

למעשה, הדרך היחידה שבה יכולה חברת הביטוח להשפיע על החלטת בית המשפט היא על ידי חשיפת מידע מהותי שטרם הוכר על ידי בית המשפט אודות עברו הרפואי של התובע.

כך לדוגמה, אם תחשוף חברת הביטוח שבעבר התובע נפגע בתאונת דרכים אחרת באותו מקום שבו נפגע גם בתאונה הנידונה כעת בבית המשפט, ובמקביל תצליח לשכנע את בית המשפט שמידע זה לא נלקח בחשבון בעת חישוב אחוי הנכות של התובע, ייתכן שבית המשפט יקבע לבדוק מחדש את התובע, מה שעשוי לסתור את החלטת המוסד לביטוח לאומי באשר לאחוזי הנכות המגיעים לתובע.

כאמור, בקשות מסוג זה במרבית המקרים נדחות על ידי בית המשפט, מה שמוביל להאצת הליכי המשפט.

פנייה ראשונית לביטוח לאומי מזרזת את הליכי התביעה במסגרת הפלת"ד

החלטת המוסד לביטוח לאומי מאיצה את הליכי התביעה במסגרת הפלת"ד, זאת מכיוון שבית המשפט מחויב לקבל את פסיקתו של המוסד לביטוח לאומי באשר לאחוזי הנכות של התובע, וחברות הביטוח מתקשות לערער על פסיקה זו.

בהעדר ראיות סותרות או בדחיית הבקשה להצגתן ולנוכח בהירות באשר לאחוזי הנכות שנקבעו לנפגע, בית המשפט יכול להמשיך לשלב בירור הנזק.

האם הביטוח הלאומי רשאי להפחית את הפיצויים שמגיעים לנפגע?

בעוד תקופת ההתיישנות נמשכת 7 שנים בכל הנוגע לתביעות במסגרת חוק הפיצויים, אך בכל הקשור לתביעות מול המוסד לביטוח לאומי, יש לפעול במהרה, מכיוון שמתום שנה מיום התאונה עלול המסד לביטוח לאומי להפחית את גובה הפיצויים שמגיעים לנפגע באופן משמעותי.

השיקול הזה הנו מכריע, אך הוא לא עומד לבדו, שכן יש מקרים, שבהם מפאת מורכבות תיק התביעה מומלץ לפנות ראשית אל בית המשפט, ורק לאחר מכן למוסד לביטוח לאומי, גם אם קיים חשש להפחתת סכום הפיצויים שמגיע לתובע.

פרט לכך, חשוב לדעת, שמכל סכום שייקבע בית המשפט לפצות את הנפגע ינוכו הסכומים שניתנו או שיינתנו לנפגע על ידי המוסד לביטוח לאומי.