יציאה או כניסה לרכב חונה

נפילה במהלך יציאה או כניסה לרכב חונה הינה תאונת דרכים

נפילה או חבלה בעת יציאה או כניסה מרכב חונה מוכרת כתאונת דרכים וניתן להגיש בגינה תביעה לקבלת פיצויים כנגד חברת ביטוח החובה של הרכב מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

על מנת להצליח בתביעה לקבלת פיצויים בגין התאונה,חשוב שתספרו כבר בעת קבלת הטיפול הרפואי הראשוני בחדר המיון או בקופת החולים כי נחבלתם בתאונת דרכים במהלך יציאה או כניסה לרכב. שימו לב שהנושא מתועד ונכלל במכתב השחרור.

יש חשיבות רבה לגרסה הראשונית לנסיבות התאונה הנמסרת על ידיכם, שכן בדרך כלל זו נתפסת כגרסה האמתית והנכונה לאירוע התאונה, ולכן כבר בחדר מיון או בקופת החולים יש לציין שנפגעתם במהלך כניסה או יציאה מרכב, כך שחברת הביטוח תתקשה לכפור בטענתכם כי נפגעתם בתאונת דרכים וכי הנכם זכאים לקבלת פיצויים מחברת הביטוח של הרכב לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

לא פעם חברות הביטוח מכחישות את הטענה כי הנפילה/חבלה ארעה בעת היציאה או הכניסה לרכב ומנסות "להרחיק" את האירוע מהרכב, ולכן חשוב ביותר שגם במסמכים הרפואיים הראשוניים, גם בהודעה למשטרה על אירוע תאונת דרכים וגם בתביעה לביטוח הלאומי (באם התאונה גורמת גם להגשת תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי) תימסר גרסה אחידה ועקבית המתארת את הנפילה/חבלה תוך כדי יציאה או כניסה לרכב.

יש חשיבות למסירת גרסה אחת ועקבית על נסיבות התאונה ולהגדירה כתאונת דרכים

בכל מקום בו יהיה עליכם לתת גרסה או לספר על נסיבות אירוע הנפילה או החבלה (כגון בחדר מיון, קופת חולים, משטרה, ביטוח לאומי, המעביד טופס הודעה על האירוע לחברת הביטוח וכו'), יש להקפיד לרשום כי נפגעתם במהלך יציאה או כניסה לרכב ולא להסתפק במילים "נפילה" או "מעידה" או "החלקה" כתיאור של האירוע תוך השמטת המילה "מרכב" (או בהתאמה ממכונית, ממשאית, מאוטובוס, מרכבת, מאופנוע וכו').

אם היו עדי ראיה לאירוע הנפילה/תאונה בעת היציאה או הכניסה לרכב, קבלו ושמרו את פרטיהם המלאים, שכן הם יסייעו לכם בהתנהלות מול חברת הביטוח או להוכחת תביעתכם לקבלת פיצויים כנפגעי תאונת דרכים בבית המשפט.

אם ארעה לכם תאונה בעת יציאה או כניסה לרכב או בנסיבות שאינן "תאונת דרכים קלאסית" או "התנגשות" של כלי רכב, יש חשיבות רבה להתייעץ עם עורך דין תאונות דרכים מיומן ובעל ניסיון בתביעות לנזקי גוף בגין תאונות דרכים ונזיקין זמן קצר ככל האפשר לאחר אירוע התאונה, וזאת כדי להימנע מטעויות אשר יאפשרו לחברת הביטוח לטעון כי אינכם זכאים לפיצויים על נזקיכם בגין התאונה שכן התאונה איננה תאונת דרכים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

עוד כמה דברים שווה לדעת

ניתן למנות עוד כמה אירועים אשר יכולים להחשב ככאילו המזכים אתכם בפיצויים :

  • נפילה המתרחשת בעת יציאה או כניסה לרכבת או אוטובוס מהווה תאונת דרכים המזכה אתכם בפיצויים על נזקי הגוף אשר אירעו לכם מחברת ביטוח החובה של כלי הרכב.
  • אם נפלתם או נחבלתם בעת נסיעה באוטובוס או רכבת עקב טלטולי הדרך ותנודות הרכב עקב נהיגה פרועה של הנהג או עקב כביש משובש, או עקב הדוחק הרב או דחיפתכם על ידי נוסעים אחרים באוטובוס או הרכבת.
  • כמובן שהתדרדרות רכב חונה הינה תאונת דרכים לכל דבר