אם נפגעת בתאונת דרכים כנהג, כנוסע או כהולך רגל, חוק הפיצויים מגדיר את כל הנזקים שבגינם מגיע לך לקבל פיצוי, יחד עם הפסדי שכר עתידיים, הוצאות רפואיות ועוד.

במאמר נציג את כל הפיצויים שתוכלו לתבוע בגינם פיצוי מחברת הביטוח.

ראשית נציין, שעל מנת לקבל את הפיצוי המרבי שמגיע לכם מומלץ להתייעץ עם עו"ד תאונות דרכים, שמתמחה בנזיקין. לא אחת מוצאים עצמם נפגעי תאונות דרכים מטורטרים על ידי חברות הביטוח או שעליהם להתמודד עם טענות ודרישות שונות מצידן שנועדו לצמצם את גובה הפיצויים, מה שגורם לנפגע להשקיע מאמצים והרבה אנרגיות וגורע מיכולתו להחלים, להשתקם ולהשיב את חייו למסלולו באופן מיטבי. במרבית המקרים הוא גם לא מקבל את הפיצוי שיכל לקבל עם עו"ד מקצועי שיודע כיצד להילחם עבורו מול המערכת הביטוחית במסגרת הדין והמשפט בישראל.

עקרונות היסוד של חוק הפיצויים

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 נועד לסייע לנפגעי תאונות דרכים לקבל פיצוי מהיר בגין נזקי גוף באמצעות 3 אמצעים:

  1. הפיצויים נקבעים ללא תלות באשמה מצדו של המזיק וללא השפעה על תרומתו של הנפגע לתאונה, להוציא מקרים בהם התאונה אירעה במכוון על ידי התובע.
  2. הפיצויים כוללים גם נזקי צד ג'.
  3. בהיעדר חברת ביטוח שאחראית לתת את הפיצוי לנפגע, כמו בתאונת "פגע וברח" לדוגמה, הנפגע (הולך הרגל) יקבל את הפיצויים במסגרת תביעה נגד קרן "קרנית",

פיצויים בגין כאב וסבל

אף על פי שלא ניתן למדוד כאב וסבל או לכמת אותם, קיימת נוסחה שמסייעת לחשב את גובה הפיצויים שמגיעים לנפגע. על פי הנוסחה משקללים את גילו של הנפגע, אחוזי הנכות שנקבעו לו על ידי המוסד לביטוח לאומי וימי האשפוז שנדרשו לטיפול בפגיעתו.

פיצויים מסוג זה עשויים לכלול גם טראומה ופגיעות רגשיות ונפשיות נוספות, במידה ומוכח הקשר הישיר בינן לבין התאונה, ובמידה ונקבעה בגינן נכות

פיצויים בגין הפסדי שכר ואובדן כושר השתכרות

פיצויים אלו נקבעים על בסיס התקופות שעבורן נקבע לנפגע אי כושר בהתאם לגובה ההשתכרות שלו לפני התאונה ובאופן יחסי לאחוזי אי הכושר ואחוזי הנכות התפקודית שנקבעו לו על ידי המוסד לביטוח לאומי (אם מדובר בתאונת עבודה) או על ידי מומחה רפואי שמינה בית המשפט..

בגין הפסדי שכר ואובדן כושר השתכרות קבע החוק תקרת הכנסה/שכר שגובהה  פי 3 מגובה השכר הממוצע במשק, בניכוי מס הכנסה.

במקרים חריגים, בהם לא ניתן לאמוד הפסדים עתידיים מאחר ומדובר בנזק קשה, נכות גבוהה ופציעות מורכבות, רשאי בית המשפט לפסוק על פיצויים שניתנים לנפגע ועשויים להשתנות מעת לעת.

פיצויים בגין הוצאות רפואיות

פיצויים אלו נועדו להחזיר לנפגע כל הוצאה רפואית שנדרשה לצורך קבלת טיפול, אבחון, ביצוע בדיקות והליכים רפואיים, רכישת תרופות, עזרים רפואיים, אשפוזים וכדו'. במקרים מסוימים, בית המשפט רשאי לפסוק מתן פיצויים גם בגין טיפולים פרטיים, זאת במידה והוכח כי הטיפולים הנם מצילי חיים או שנועדו למנוע התדרדרות במצבו ובהעדר חלופות במסגרת סל הבריאות.

פיצויים בגין עזרת הזולת

כשמצבו הרפואי של הנפגע מונע ממנו לעשות עבודות שקשורות למשק הבית לדוגמה (ניקיון הבית, כביסה, קניות של מזון, תיקונים קלים של חשמל/אינסטלציה וכו')  הוא זכאי לפיצויים בגין הוצאות על עוזרת בית או כל עזרה חיצונית שנזקק לה. גם במקרים בהם בן/ בת הזוג או כל בן משפחה אחר נאלצים לסייע לו במטלות הבית, ואפילו שאינם מקבלים עבור זה תשלום, רשאי בית המשפט לפסוק כי מגיעים לנפגע פיצויים.

פיצויים בגין הוצאות עבור התאמת דיור

במקרים בהם הנפגע זקוק לשינויים והתאמות בדירת המגורים או המבנה המשותף בו הוא מתגורר כמו התאמת כיורים, פתיחת מעברים, שיפוץ חדר האמבטיה וכדו', הוא זכאי לקבל לשם כך פיצויים. חשוב לדעת, שגם משרד הבינוי והשיכון מסייע במקרים אלו עבור מי שנמצא זכאי ועומד בקריטריונים שקבע. במסגרת ההטבות שמגיעות לזכאים ניתן לקבל מענקים או הלוואות ללא ריבית לצורך ביצוע התאמות דיור לנכים ובעלי מוגבלויות.

פיצויים בגין הוצאות ניידות

במקרים בהם הנפגע אינו מסוגל להתנייד בעקבות הפגיעה בתאונה, הוא זכאי לקבל החזרי נסיעות, החזרים עבור הוצאות שונות כמו מסוע, קלנועית, התאמת הרכב, כיסא גלגלים וכדו'.

פיצויים בגין הוצאות משפט

נפגע בתאונת דרכים רשאי לקבל פיצויים עבור כל הוצאות המשפט שנדרשו לאורך ההליך המשפטי, כולל הוצאות בגין אגרות, נסיעות, ימי עבודה, צילומים, שכר טרחה לעורך דין וכו'.