קביעת אחוזי הנכות ממלאת תפקיד חשוב במסגרת חישוב סכום הפיצויים שמגיע לנפגע תאונת דרכים. מטבע הדברים, ככל ששיעור אחוזי הנכות שנקבעים לנפגע הינם גבוהים יותר, כך גם ייפסקו לו פיצויים גבוהים יותר.

שיעור אחוזי הנכות נקבע בעיקרו לפי חוות דעת רפואיות שנערכות על ידי מומחים רפואיים. יש לשים לב שכאשר מדובר בתביעת פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, הצדדים אינם רשאים להביא חוות דעת של מומחים רפואיים מטעמם, כשם שהם רשאים לעשות בתביעות נזיקין אחרות, אלא המומחים הרפואיים ממונים מטעם בית המשפט בלבד.

המומחים מטעם בית המשפט מקבלים מהצדדים מסמכים רפואיים לגבי הנפגע, בודקים את הנפגע, ומגישים לבית המשפט חוות דעת שקובעת את אחוזי הנכות של הנפגע ומציינת את מגבלותיו הרפואיות והתפקודיות, הצרכים הרפואיים שלו, ועוד.

מהי הרלבנטיות של אחוזי נכות לקביעת חישוב הפיצויים

ככלל, חישוב סכום הפיצויים בגין נזקי גוף נעשה לפי ראשי נזק שכוללים ראשי נזק ממוניים, כגון הפסדי שכר, הוצאות רפואיות, הוצאות ניידות, עזרת צד ג' ועוד, וראשי נזק לא ממוניים, כגון כאב וסבל.

לצורך חישוב סכום הפיצויים לפי ראשי הנזק הללו יש לקחת בחשבון פרמטרים שונים כגון גיל הניזוק, רמת ההשתכרות, ושיעור הנכות שלו, שנחלקת לנכות רפואית ונכות תפקודית.

הנכות הרפואית עוסקת בקביעת מידת הפגיעה הרפואית שנגרמה לנפגע עקב התאונה, בעוד הנכות התפקודית עוסקת בקביעת מידת הפגיעה בכושר העבודה ורמת ההשתכרות של הנפגע שנגרמה עקב הפגיעה הרפואית.

הנכות הרפואית רלבנטית בעיקרה לצורך חישוב ראש הנזק של כאב וסבל. חישוב ראש הנזק של כאב וסבל לנפגעי תאונת דרכים נעשה לפי נוסחה מתמטית קבועה, שמורכבת ממכפלת שיעור אחוזי הנכות לצמיתות שנקבעו לנפגע בתאונה, גיל הנפגע, ומספר ימי האשפוז, בכפוף לסכום מירבי שמתעדכן מעת לעת. אם לנפגע לא נקבעה נכות צמיתה כלל, הפיצוי בגין ראש נזק זה יהיה בשיעור של עד 10% מהסכום המירבי.

הנכות התפקודית רלבנטית בעיקרה לראש הנזק של הפסדי השכר, ביחד עם מרכיבי רמת ההשתכרות של הניזוק, וגיל הניזוק, כלומר, הפרש השנים שנותרו לו עד יציאתו לפנסיה.

אופן קביעת אחוזי הנכות הרפואית

הנכות הרפואית עוסקת כאמור בקביעת מידת הפגיעה הרפואית שנגרמה לנפגע עקב התאונה.

הנכות הרפואית נקבעת על ידי המומחים הרפואיים בהתבסס על הליקויים הרפואיים השונים שמפורטים בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956 (תוספת זו ידועה גם בכינויה כ-"ספר הליקויים" או "ספר המבחנים הרפואיים"). יודגש שהנכות הרפואית נקבעת בהתאם לליקויים הרפואיים בלבד של הנפגע, וזאת ללא קשר לנסיבותיו האישיות, כגון מינו, מקצועו, עיסוקו, וכיו"ב.

התוספת לתקנות כוללת שורה ארוכה של ליקויים רפואיים ומחלות שונות שמחולקים למערכות השונות של הגוף, ובאופן לפיו לכל ליקוי רפואי נקבע אחוז נכות משלו לפי רמתו.

כך, לדוגמא, סעיף 37 לתוספת עוסק בקביעת אחוזי נכות לפגיעות בעמוד השדרה. סעיף 37(5) עוסק בקביעת אחוזי נכות להגבלת התנועות בעמוד השדרה הצווארי, וזאת באופן הבא:

  1. בצורה קלה – 10%
  2. בצורה בינונית  – 20%
  3. בצורה קשה   – 30%
  4. אי-יציבות של עמוד השדרה הצוארי שהוכחה ע"י צילומי רנטגן בתנוחות שונות – 30%.

אם לנפגע נגרמו מספר ליקויים רפואיים עקב התאונה, המומחה הרפואי  יקבע לו אחוזי נכות רפואית לכל ליקוי בנפרד, ולאחר מכן הוא יקבע אחוז נכות משוקלל עבור כל הליקויים הללו יחדיו.

אופן קביעת אחוזי הנכות התפקודית

הנכות התפקודית עוסקת כאמור בקביעת מידת הפגיעה בכושר העבודה ורמת ההשתכרות של הנפגע שנגרמה עקב הפגיעה הרפואית.

עם זאת, ובשונה מקביעת אחוזי הנכות הרפואית, אחוזי הנכות התפקודית נקבעים על ידי בית המשפט עצמו ולפי נסיבותיו האישיות של הנפגע. נסיבות אלו כוללות את גיל הנפגע, מין הנפגע, מקצוע הנפגע, השכלתו של הנפגע, מידת ההגבלות התפקודיות שנגרמה לו עקב הנכות הרפואית, אפשרותו להמשיך ולעבוד במקצוע שלו, היקף השינויים בשכר שלו עקב הפגיעה, ועוד.

כך, לדוגמא, נניח שלנפגע נגרמו צלקות מכערות בגפיו. לפי סעיף 75(1) לתוספת, שיעור אחוזי הנכות הרפואית לצלקות בגוף, הינו 10% לצלקות מכערות, או 20% לצלקות נרחבות באיזורים מרובים. במידה והנפגע אינו עוסק במקצוע שלצלקות הללו יש השפעה כלשהי על כושר ההשתכרות של הנפגע ממנו, ניתן לכאורה לקבוע שהנכות התפקודית בגין הצלקות הללו הינה אפסית. לעומת זאת, במידה שמדובר בנפגע שעובד כדוגמן, סביר בהחלט שלצלקות הללו תהיה השפעה משמעותית על אפשרותו להמשיך ולעבוד במקצוע שלו ועל רמת השכר שלו, ועל כן גם בהחלט יתכן שתיקבע לו נכות תפקודית באחוזים משמעותיים בנסיבות אלו.

החשיבות של ייעוץ וליווי של עורך דין נזיקין לצורך טיפול בקביעת אחוזי נכות

נושא אחוזי הנכות ופיצויים לאחר תאונות דרכים מעסיק לא מעט נפגעי תאונות ובמגוון תרחישים מומלץ להתייעת בעורך דין המתמחה בתחום תאונות דרכים בכדי לבחון את אופן הפעולה הנכון. איש מקצוע מיומן ובעל ניסיון ידע להמליץ על דרך הפעולה הנכונה בכל מקרה.